DE HOBBEMAFLAT

Parkflat Hobbema, gelegen in een parkachtige tuin in het mooie Bilthoven-Noord ligt de Hobbemaflat die in de jaren ’50 van de vorige eeuw is gebouwd.

Leden van de vereniging kunnen door het verwerven van het lidmaatschap een woonrecht verkrijgen voor een appartement in het statige gebouw. Van de 75 appartementen wordt een klein deel verhuurd aan niet-leden. Om in aanmerking te komen voor een woonrecht of huur van een appartement dienen de kandidaat bewoners een positief advies van een toelatingscommissie te hebben. 

Het gebouw – aanvankelijk bestemd voor senioren – heeft in de loop der jaren enige modernisering ondergaan, maar ademt nog steeds de grandeur van weleer.

Tegenwoordig is de populatie gevarieerd qua leeftijdsopbouw, maar er is nog altijd een leeftijdsgrens van 50 jaar. Het gebouw is niet geschikt voor bewoning door gezinnen met kinderen. De appartementen zijn geschikt voor bewoning door een of twee personen.

09 ACHTERZIJDE FLAT

De Hobbemaflat in beeld