Financien

Financien

Indien u na het toelatings- c.q. kennismakingsgesprek tot aankoop van het woonrecht van een appartement overgaat, betaalt u € 1.020 entreegeld en € 500 borg.

Ledenbijdragen (woonkosten + servicekosten)

De ledenbijdragen voor de koopappartementen liggen per 1-1-2020 tussen de € 315 voor een éénkamerappartement en € 752 voor een vijfkamerappartement.
Deze ledenbijdragen zijn exclusief een voorschot op de verwarmingskosten, dat varieert naar grootte van het appartement.

Van de huurappartementen varieert de maandhuur van € 385 tot € 595.
Deze bedragen zijn exclusief servicekosten (ca. € 180) en het voorschot op de verwarmingskosten (ca. € 60).

Het totaalbedrag dat u aan voorschotten verwarming hebt betaald wordt 1x per jaar verrekend naar werkelijk verbruik binnen uw appartement. Hiertoe zitten er caloriemeters op uw radiatoren die op afstand worden afgelezen. U betaalt ook mee aan de stookkosten en de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes.

Er is een collectieve inboedelverzekering. Een verplichte WA verzekering dient u zelf af te sluiten. Elektra, telefoon, internet en RTV kosten en aansluiting in uw appartement regelt en betaalt u ook zelf. 

Wat krijgt u voor uw ledenbijdragen

Bewoners betalen ledenbijdragen en huurders betalen huur en servicekosten. De hoogte ervan hangt o.a. af van de grootte van hun appartement. Wat wordt er van de ontvangen ledenbijdragen / servicekosten betaald?

-        Het periodieke buitenschilderwerk.
-        Alle onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, binnen en buiten.
-        Reserveringen voor groot onderhoud en de algemene reserve.
-        Personeelskosten voor huishoudelijk personeel, administratie en secretariaat, huismeester, bestuurskosten, etc.
-        Het wassen van de buitenbeglazing, driemaal per jaar.
-        De kosten voor tuinonderhoud, groot- en periodiek onderhoud van alle bomen, het bos.
-        Onderhoud en halfjaarlijkse controle van de liften, automatische deuren en de elektrische installaties.
-        Onderhoud van de centrale verwarming installatie (niet het verbruik).
-        Brandveiligheidvoorziening, bliksembeveiliging, blusmiddelen etc.
-        Waterverbruik.
-        Verlichting van trappenhuizen, gaanderijen, buiten op het terrein etc.
-        Opstalverzekering, inclusief glasverzekering.
-        Het twee maal per week ophalen van huisvuil, glas en papier en het afvoeren daarvan.
-        Het schoonhouden van de openbare ruimtes door de huishoudelijke dienst.
-        Belastingen: OZB, afvalstoffen-, watersysteem- en zuiveringsheffing. Rioolheffing gebruik betaalt u zelf aan de Gemeente.

Daarnaast is er nog een aantal voorzieningen en services waar u (vaak gratis) gebruik van kunt maken.
Het is ook mogelijk, tegen betaling, gebruik te maken van maaltijdvoorziening door een externe partij.