Financien

Financien

Indien u na het toelatings- c.q. kennismakingsgesprek tot aankoop van het woonrecht van een appartement overgaat, betaalt u € 1.020 entreegeld en € 500 borg.

Ledenbijdragen (woonkosten + servicekosten)

De ledenbijdragen voor de koop appartementen liggen per 1-1-2016 tussen de € 315 voor een éénkamer appartement en € 752 voor een vijfkamer appartement.
Deze ledenbijdragen zijn exclusief een voorschot op de verwarmingskosten.

Van de huur appartementen varieert de maandhuur van € 351 tot € 556.
Deze bedragen zijn exclusief servicekosten (ca. € 180) en het voorschot op de verwarmingskosten (ca. € 60).

Het totaalbedrag dat u aan voorschotten hebt betaald wordt 1x per jaar verrekend naar werkelijk verbruik binnen uw appartement. Hiertoe zitten er caloriemeters op uw radiatoren die op afstand worden afgelezen. U betaalt ook mee aan het zogenaamde bewonersdeel van stookkosten en verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes.

Voor uw inboedel- en herbouwwaarde verzekering heeft de Hobbemaflat een verplichte collectieve verzekering. Een verplichte WA verzekering dient u zelf af te sluiten. Telefoon, internet en RTV kosten en aansluiting regelt en betaalt u ook zelf.

Wat krijgt u voor uw ledenbijdragen

Bewoners betalen ledenbijdragen en huurders betalen huur en servicekosten. De hoogte ervan hangt af van de grootte van hun appartement. Wat wordt er van de ontvangen ledenbijdragen / servicekosten betaald?

-        Het periodieke buitenschilderwerk
-        Alle onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, binnen en buiten
-        Reserveringen voor groot onderhoud en de algemene reserve
-        Personeelskosten voor receptie, administratie, boekhouding, huismeester, bestuurskosten, civiele dienst etc.
-        Het wassen van de buitenbeglazing, vier maal per jaar
-        De kosten voor tuinonderhoud, groot- en periodiek onderhoud van alle bomen, het bos
-        Onderhoud en halfjaarlijkse controle van de liften en de elektrische installaties
-        Onderhoud van de centrale verwarming installatie (niet het verbruik)
-        Brandveiligheidvoorziening, bliksembeveiliging, blusmiddelen etc.
-        Waterverbruik
-        Verlichting van trappenhuizen, gaanderijen, buiten op het terrein etc.
-        Opstal verzekering, inclusief glasverzekering
-        Het twee maal per week ophalen van huisvuil, glas en papier en het afvoeren
-        Het schoonhouden van de openbare ruimtes door de huishoudelijke dienst
-        Belastingen. U betaalt alleen rioolheffing gebruik. OZB, afvalstoffenheffing, watersysteem- en zuiveringsheffing zijn opgenomen in uw ledenbijdrage.

Daarnaast is er nog een aantal voorzieningen en services waar u (vaak gratis) gebruik van kunt maken.
Het is ook mogelijk, tegen betaling, gebruik te maken van maaltijdvoorziening door een externe partij.