Organisatie

Organisatie

Een serviceflat in het algemeen

Gebleken is, dat veel mensen een serviceflat verwarren met een verzorgingsflat. De Hobbemaflat is geen verzorgingsflat. Het meest karakteristieke van een Serviceflat is: het absoluut zelfstandig wonen. Er worden wel diensten verleend maar u wordt niet ‘verzorgd’. U koopt het woonrecht van een appartement óf u huurt een appartement in een Serviceflat om samen met andere (actieve) bewoners een woongemeenschap te vormen en zo’n gebouw met de daarbij behorende faciliteiten in stand te houden.

Serviceflat Vereniging de Hobbemaflat in het bijzonder

Serviceflat Vereniging de Hobbemaflat is, zoals de naam al zegt een “serviceflat vereniging” en dus geen “vereniging van eigenaren”. Dit betekent dat u bij ons niet uw appartement koopt maar het woonrecht van dat appartement. In feite koopt u een bewijs van lidmaatschap van Serviceflat Vereniging de Hobbemaflat voor het exclusieve woon- en gebruiksrecht. U bent hiermee geen juridisch eigenaar maar wel de economische eigenaar van uw appartement.

Door de verkrijging van het woonrecht wordt u tevens mede-eigenaar van een overeenkomstig deel in het totaal aan bezittingen van de Vereniging, de grond, het gebouw, overige opstallen, infrastructuur etc. Klinkt misschien wat ingewikkeld allemaal maar in de praktijk valt dat mee.

De woonrechtconstructie houdt in dat u geen hypotheek kunt afsluiten met uw appartement als onderpand. De aankoop van een appartement dient u uit eigen middelen te financieren. De akte van aankoop van het woonrecht van een appartement in de Hobbemaflat passeert gewoon bij de notaris. Voordeel van de woonrechtconstructie is dat de vraagprijzen van de appartementen lager liggen dan gangbaar in onze regio. De aan- en verkoop van een appartement in de Hobbemaflat vindt plaats via de makelaar (zie www.funda.nl en selecteer Bilthoven-Noord).

Om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden heeft de Hobbemaflat een huismeester, huishoudelijke medewerksters en een secretaresse/financieel medewerker voor het bestuur in dienst. Voor renovatie werkzaamheden werkt de Hobbemaflat met een vaste aannemer. Uiteraard heeft de Hobbemaflat ook een bestuur, zie verder.