Woongemeenschap

Woongemeenschap

Toelatings-/kennismakingsgesprek, voorwaarden

Als u met de verkoper van een appartement prijs en levering bent overeengekomen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de toelatingscommissie. Dat klinkt wellicht wat streng, maar in uw en ons belang hanteren wij een aantal voorwaarden voor de toelating van u als nieuw lid en bewoner. Wij vragen hiervoor uw begrip. U vult de benodigde formulieren in. Als alle formaliteiten gedaan zijn bent u een nieuw lid/nieuwe bewoner van de Hobbemaflat.

Het bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit 3 tot maximaal 7 personen. Het bestuur vergadert éénmaal per maand. Dan worden lopende zaken besproken en eventueel ingekomen stukken behandeld. De Algemene Leden Vergaderingen worden in mei/juni en december gehouden. Aan de leden wordt dan rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en worden ook de begroting en de financiële resultaten behandeld.

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is vastgelegd wat de taken van het bestuur zijn, wat door het bestuur kan worden beslist en waarvoor toestemming vereist is van de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies, bestaande uit leden die zich daarvoor beschikbaar willen stellen en die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. Ook kunnen externe advieurs worden ingeschakeld.
De financiële positie van Serviceflat Vereniging de Hobbemaflat is zeer goed. Er wordt veel gedaan aan het complex, er wordt strak op de uitgaven gelet.

Recreatie en vrijwilligers

De evenementencommissie van de Hobbemaflat organiseert regelmatig filmavonden in de recreatiezaal, maar ook bijvoorbeeld een lezing van een boswachter, een zanguitvoering van het Biltse Mannenkoor of een high tea in de tuin. Op Koningsdag wordt er een samenzijn met oranje tompoucen en oranjebitter georganiseerd. Bij mooi weer kunt u natuurlijk gebruik maken van de tuin: er staat tuinmeubilair en er is een BBQ. Verder hebben we een grote bibliotheek met honderden boeken, een recreatiezaal en een biljart. Van dit alles kunt u gratis gebruik maken. Tot slot worden er koffie-ochtenden georganiseerd en wekelijks kunt u aan een teken/schilderles meedoen.

04 BIBLIOTHEEK
Alle commissies bestaan uit vrijwilligers, ook de toelatingscommissie. Alhoewel het tuinonderhoud door een externe hovenier wordt uitgevoerd, is er een ‘bosgroep’ van enthousiaste bewoners die in voor- en najaar in het bospark allerhande werk verricht. Op zaterdag brengen vrijwilligers de post en de kranten rond. Er is een brand- en alarmcommissie en ook deze website is in belangrijke mate door vrijwilligers samengesteld.

05 BOSPARK